Er man på udkig efter et nyt internet til hjemmet, men er man i tvivl om hvilket man skal vælge, kan man læse med her og få lidt information der er værd at vide inden man køber. Der er sket meget med teknologien inden for de seneste 20 år, hvor mulighederne for hvad...