Hvilket internet skal du vælge til hjemmet?

Er man på udkig efter et nyt internet til hjemmet, men er man i tvivl om hvilket man skal vælge, kan man læse med her og få lidt information der er værd at vide inden man køber. Der er sket meget med teknologien inden for de seneste 20 år, hvor mulighederne for hvad man kan benytte internettet til er eksploderet år efter år. Det gør selvsagt behovet for stabile og hurtige internetforbindelser større og større. Streamer og surfer man meget på internettet kender man godt til problemet med langsomme hastigheder, og dårlige forbindelser der gør fornøjelsen ved at streame og sure til en irriterende oplevelse, hvad enten det er den vigtige fodboldkamp eller den spændende film. Derfor er anbefalingen klart at man benytter